Pokemon GO 目前完整寶可夢頭目列表

Pokemon GO 目前完整寶可夢頭目列表

Pokemon GO全球挑戰結束後,有些寶可夢頭目變動,下面是一張目前完整的Pokemon GO 團戰頭目列表:

團戰頭目
寶可蛋
頭目
指南
戰鬥力
頭目
捕獲
天氣提升
  2766 412 516
  3369 814 1017
  1165 125 157
  2825 441 551
  8266 745 932
13839 1666 2083
11776 1418 1773
9403 848 1060
17924 1490 1863
17384 1974 2138
13450 1018 1272
指南 22646 1649 2062
  17358 1408 1760
指南 18144 1650 2063
  28485 1535 1918
指南 34707 2097 2621
指南 33458 1716 2145
26262 1303  1629